Alapítvány

A Jól tanuló jól sportoló alapítvány adószáma: 19670223-1-43

Eminens jól tanuló jól sportoló
alapitvány adószáma:

19670223-1-43

Képek

Rólunk írták, rólunk szól...

A csengetés időrendje:

1. tanóra: 08:00 - 08:45

2. tanóra: 09:00 - 09:45

3. tanóra: 10:00 - 10:45

4. tanóra: 11:00 - 11:45

5. tanóra: 12:00 - 12:45

6. tanóra: 13:00 - 13:45

2014.02.18.

Beiskolázással kapcsolatos tunivalók

Tisztelt Szülők!

A 2014-2015-ös tanév beiratkozási rendje:

Ideje:

2014.április 28. (hétfő) 8-18 óra között

2014.április 29. (kedd) 8-18 óra között

2014.április 30. (szerda) 8-18 óra között

Helye: 1221 Budapest, Tompa u. 2-4.

Szükséges dokumentumok:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet:

• óvodai szakvélemény,

• nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

• sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

• tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában).

• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgáresetén:

• regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes) vagy

• tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idővel), vagy

• állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít; EGT-állampolgárok részére határozatlan ideig érvényes).

• nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók).

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91 §)

Alkalmassági vizsga időpontja az emelt szintű osztályba 2014. március 13-án 16 óra.

Ennek eredményéről 2 nap múlva kapnak tájékoztatást.

Előzetes információkkal ellentétben nem szükséges korábban jelentkezési lapot kitölteni.

A körzetes iskolában a bejelentés, mely szerint másik iskolába iratkozott elengedhetetlen.

Iskolánk körzetébe tartozó utcák listája itt megtekinthető illetve letölthető

Ugrás a lap tetejére

2014.02.18.

Hit és erkölcstan - tájékoztató

Tisztelt Szülők!

A 2014-2015-ös tanévben 5. osztályba lépő gyerekek számára új tantárgy a hit és erkölcstan, illetve erkölcstan választása lehetséges.

A hit és erkölcstant a választott egyházak hitoktatói végzik itt az iskolában, órarendbe építve, az erkölcstant az erre képesítéssel rendelkező iskolában tanító pedagógus tanítja.

Ehhez tájékoztatót tartanak 2014. március 10-én 17 órakor az egyházak képviselői. A nyilatkozatot a választásról április végéig kell megtenniük itt az iskolában.

Ugrás a lap tetejére

2014.02.06.

Fővárosi Szelektív Fesztivál

Helyszín: Kolonics György Általános Iskola
1221 Budapest, Tompa utca 2-4.

Szeretettel várjuk február 11-én, kedden 9-től 16 óráig és 13-án, csütörtökön 12-től 16 óráig azokat az érdeklődő osztályokat, amelyek szeretnének játékos formában megismerkedni a környezetvédelemmel, a szelektív hulladékgyűjtéssel, és örömmel vennének részt a kapcsolódó játékokban.

Pár program a sokból:

• Kiállítás, amelynek keretében bemutatjuk a szétválogatott hulladék útját, környezeti és gazdasági hasznát, illetve a hulladékáramba be nem kerülő termékek környezetromboló hatását.

• Terepasztal: a hulladék útja a házaktól a feldolgozóig

• Egy nap a szelektív hulladékgyűjtés jegyében – játszóház

• Környezetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek bemutatkozása

• Totók, kvízek a környezetvédelemről apróbb ajándékokért

Ugrás a lap tetejére

2013.12.06.

Nyílt nap

2013. december 11.
Program:

07.45 – 08.00: Gyülekező a Színházteremben

Filmvetítés: Képek a Kolonics Iskola életéből

08.00 óra: Igazgatói köszöntő Fodor Istvánné, igazgató Színházterem

08.10 – 08.45: Óralátogatás: 2.b Huberné Meggyes Márta 5. terem

09.00 – 09.45: Óralátogatás: 2.a Domán Vivien, Végh Jutka 3. terem

10.00 – 10.45: Óralátogatás: 4.b angol Zentai Mónika 102. terem

4.évfolyam német Balogh – Deák Judit 103. terem

2.a dráma Csoszor – Szendrői Réka 3. terem

11.00 – 11.45: Óralátogatás: 3.a szorobán Fodor Istvánné 105. terem

1.b testnevelés Dudarné Csillag Monika tornaterem

12.00 – Gyerekeknek: Kézműves foglalkozás Behné Nagy Mária 109. terem

Szülőknek: Igazgatói tájékoztató Fodor Istvánné Színházterem

Információk - az iskolánkról,

- a beiskolázásról,

- fontos dátumokról.

Ugrás a lap tetejére

2013.12.06.

Iskolába hívogató

Az idei évben is négy gyermekcentrikus, felkészült tanító várja gyermekeiket:

Huberné Meggyes Márta, Behné N. Mária, Végh Jutka, Domán Vivien.

Valamennyi tanítónk nagyon gazdag, változatos eszköztárral rendelkezik a korosztály számára. Elfogadó, kedves személyük biztosíték arra, hogy az óvoda iskola közötti átmenet zökkenőmentes legyen.

A tevékenységközpontú oktatásban, nevelésben kiváló pedagógusok az iskola, a tanulás megszerettetését tekintik elsődleges feladatuknak.

Egyik osztályunk általános tantervű, ahol tanórákon és a nap további részében is magas óraszámban alkalmazzuk a drámapedagógia módszereit, használva újonnan elkészült színháztermünket is.

A másik osztályban emelt szintű testnevelés folyik, ahol új arculatot kapott a program. A vízi sportok előkészítésén (heti 3 óra úszás) van erősebb hangsúly. Ma már országos eredményeket is felmutathatnak itt tanuló tanítványaink. Persze ez nem csak a sportolásra való felkészülés lehetőségét jelenti, hanem magas szinten fejleszti a koncentrációs képességet, a feladattudat korai kialakulását. Folyamatos felmérésekkel, és egyénre szabott felkészítéssel, versenyeztetéssel érjük el az emelt szintű testnevelés követelményeit.

Huberné Meggyes Márta, Behné N. Mária

Mindkét osztályban szótagoló olvasással tanulnak, dyslexia prevenciós módszerrel. A matematikai készségek fejlesztésében a szorobán segíti tanítványainkat. A tehetséges gyermekek számára igény szerint már elsőtől biztosítjuk a nyelvtanulást.

A 2014-15-ös tanévben a szokásostól eltérő munkarendben foglalkozunk a gyerekekkel, a terheket egésznapra elosztva, pihenőket, egyéni fejlesztéseket beiktatva a tanórák közé.

Fő célkitűzésünk. hogy jól érezzék magukat velünk a gyerekek, szeressék meg az iskolát, tanuljanak meg tanulni, éljenek egészséges környezetben.

Ez utóbbit szolgálják sportpályáink, tornatermünk, tornaszobánk, játszó-udvarunk, tiszta, jó felszereltségű épületünk, osztályaink.

Végh Jutka, Domán Vivien

Programjaink, fejlesztéseink fő célja: szilárd alapismeretek elsajátítása, sokoldalú képesség- és készségfejlesztés. Munkánkat mindig a gyermekek élettani sajátosságainak megfelelően szervezzük. A lehető legkorábban megpróbáljuk a különleges tehetségeket felismerni tanítványainkban és olyan foglalkozásokat hozzájuk rendelni, amelyek képességeik kibontakoztatását a legjobban szolgálják (kiemelt hangsúlyt kap: a sport, a matematika, a művészet, a kreativitás). A tanítási órák után számítástechnikával, sporttal, (torna, labdarúgás, atlétika, tenisz, modern tánc, sakk), művészetekkel (képzőművészet, zene, néptánc), természettudományokkal (matematika, fizika) foglalkozhatnak tanítványaink. Az iskolában logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő is foglalkozik az arra rászorulókkal.

Az épület akadálymentes, ezért fogadni tudjuk a mozgásukban korlátozott, illetve valamely érzékszervi sérüléssel érkező gyermekeket vagy szülőket.

Iskolánk 2008. szeptember 1-jén vette fel tragikus hirtelenséggel elhunyt egykori tanítványunk Kolonics György nevét, aki személyiségével, eredményeivel példaként áll tanulóink előtt. 2001-ben csatlakoztunk az Olimpiai Iskolák közösségéhez. Úgy szervezzük, éljük életünket, hogy méltóvá váljunk az olimpiák, az olimpikonok, a sportolók és mindenekelőtt Kolonics György emlékéhez.

A sportosztály

Kérjük, kísérjék figyelemmel egyéb programjainkat is, vegyenek részt ezeken!

Ugrás a lap tetejére
2013.12.06.

Ki mit tud

Ugrás a lap tetejére

Dániai tornászok

Október 16-án tornatermünkben bemutatót tartott egy 98 fős tornászcsoport.

Fotoalbum

Ugrás a lap tetejére

Országos Duatlon Diákolimpia

Az Országos Duatlon Diákolimpián az 1. korcsoportos lány csapatunk a 3. helyen végzett!

Csapattagok: Simon Barbara, Takács Petra, Torma Tündér (egyéni 14. hely) és Tóth Renáta

Az 1. korcsoportos fiú csapatunk 16. lett.

Csapattagok: Deme Balázs, Kovács Koppány és Peresztegi András

A 2. korcsoportos lány csapat a 9. helyen végzett.

Csapattagok: Deme Dóri, Dohnál Petra (egyéni 14. hely), Egyedi Boglárka és Miksa Zsófia

A 2. korcsoportos fiú csapatunk a 8. helyezést érte el.

Csapattagok: Csonka Benedek, Győri Mikes,Kovács Örs és Sólyom Koppány

Egyéni indulóink:Kovács Zille (51. hely) és Parzer Norbert(25. hely), akik nagyon szépen teljesítettek a több mint 100 fős mezőnyben.

Mindenkinek gratulálunk a szép eredményekhez!

Fotoalbum

2013. október 7.

Ugrás a lap tetejére

Budapesti Duatlon Diákolimpián!

Nagyon szép eredményeket értek el diákjaink a hétvégén megrendezett Budapesti Duatlon Diákolimpián!

Egyéniben:

3. helyezést ért el a III. korcsoportban Kiss Gergely

II. korcsoportban Dohnál Petra

I.korcsoportban Dárdai Dávid

4. helyezést ért el a III. korcsoportban Kovács Zille, Parzer Norbert

II. korcsoportban Győri Mikes

I. korcsoportban Torma Tündér

Csapatban:

1. helyezést ért el a lányok között az I. korcsoportban Takács Petra, Torma Tündér, Simon Barbara

1. helyezést ért el a fiúk között I. korcsoportban Dárdai Dávid, Peresztegi András, Deme Balázs

1. helyezést ért el a II. korcsoportban Dohnál Petra, Deme Dóri, Egyedi Boglárka

2. helyezést ért el a II. korcsoportban Győri Mikes, Kovács Örs, Sólyom Koppány, Domokos Tamás

Mindenkinek gratulálunk!

2013. szeptember 30.

Ugrás a lap tetejére

Tisztelettel köszönjük valamennyi tanítványunknak, szülőknek, barátoknak azt az áldozatos munkát, melyet az iskola, az osztályok szépítéséért tettek. Öröm volt együtt dolgozni, az esztétikai élményt pedig naponta megélhetjük egyre szebbé váló tantermeinkben.

Üdvözlettel: Fodor Istvánné

Fotoalbum

Ugrás a lap tetejére

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Nemzeti Köznevelési Törvény értelmében a 2013-14 tanévtől az első és ötödik osztályokban bevezetésre kerül a „Hit és erkölcstan” nevű tantárgy.

Választhatnak Hit és erkölcstant, melyet az adott felekezet pedagógusai, hittantanárai , vagy Erkölcstant, melyet az iskolában tanító pedagógusok tanítanak.

A mi iskolánkban jelenleg a KATOLIKUS, REFORMÁTUS, EVANGÉLIKUS, BABTISTA ÉS A HIT GYÜLEKEZETE képviselői adtak szándéknyilatkozatot arról, hogy igény esetén vállalják az oktatást. Tantervük, tájékoztató, illetve szóró anyagaik az iskola könyvtárában hozzáférhetőek.
Április 10-én 17 órakor lehetőségük lesz egy személyes találkozásra is az egyházak, felekezetek képviselőivel /leendő elsős és leendő ötödikes tanulók szüleit várjuk csak/.

Amennyiben az Erkölcstan tárgyat választják, annak tantervét az OFI honlapján, a kerettantervek között találják meg. Az iskolai adaptáció elfogadás alatt van, a későbbiekben arról honlapunkon, vagy az iskola könyvtárában tájékozódhatnak.

A leendő elsős szülőknek április végéig, a leendő ötödikesek szüleinek május végéig kell nyilatkozni választásukról.

Üdvözlettel: Fodor Istvánné

Ugrás a lap tetejére
2013.05.10.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ebédbefizetés rendje 2013-ban az alábbiak szerint változott.

2013. szeptember 9. Pótbefizetés: szeptember 16. október 1.– október 31. időszakra

2013. október 7. Pótbefizetés: október 14. november 1.– november 30. időszakra

2013. november 11. Pótbefizetés: november 18. december 1.– december 31. időszakra

2013. december 19. Pótbefizetés: december 16. január 1. – január 31. időszakra

Térítési díjat csak a megadott két napon 12 óráig van lehetőségünk elfogadni. Ezeken a napokon kívüli befizetésre kizárólag az IGI-ben van lehetőség 7.30-15.00 óráig (1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 24.).

Kérjük az új rendszer szíves tudomásulvételét. A lemondás változatlan formában, az irodában telefonon 9 óráig lehetséges.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a lemondás az ingyenes kedvezménnyel étkezőknek kötelező!

Térítési díj:

Napközi: 492 Ft/nap(100%) 246 Ft/nap(50%)

Ebéd+ uzsonna: 414 Ft/nap(100%) 207 Ft/nap(50%)

Menza: 336 Ft/nap(100%) 168 Ft/nap(50%)

Fontos időpontok!